Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

Σύγχρονες Τεχνολογίες Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Λυμάτων

Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

Προκατασκευασμένες (Compact) Μονάδες MBR και MBBR

Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης βιοπύργος - trickling filter

Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων

Επεξεργασία Νερού

Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων με MBBR - IFAS

Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

Ιδιόκτητο Εργοστάσιο Κατασκευών 2.600τμ

Πάνω από 40 χρόνια

Επιτυχημένης Δραστηριότητας

στον τομέα της επεξεργασίας βιομηχανικών και αστικών λυμάτων,
αποβλήτων, βιολογικών καθαρισμών

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη

σε μελετητές, τεχνικές εταιρείες
και εργολήπτες

Αναλαμβάνουμε, υποστηρίζουμε και καθοδηγούμε

την ένταξη του εργου σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα

Πάνω από 520 έργα

Μελέτη - Κατασκευή ECC

σε όλο τον κόσμο
Κάντε κλικ πάνω στα κουτιά για περισσότερες πληρφορίες

Καλώς ήλθατε στην E.C.C.

Κάντε Hover για περισσότερες πληροφορίες

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή, εγκατάσταση

και λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - λυμάτων,

χρησιμοποιώντας μοντέρνες, επαληθευμένες και αξιόπιστες τεχνολογίες

οι οποίες εφαρμόζονται παγκοσμίως.

Στόχος μας πάντοτε είναι η εξεύρεση της κατάλληλης λύσης

για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη "custom made solution",

η οποία είναι η βέλτιστη τόσο τεχνικά αλλά όσο και οικονομικά.

Δραστηριότητες της εταιρίας μας

Κάντε Hover για περισσότερες πληροφορίες

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας επικεντρώνονται:

στον Σχεδιασμό, την Κατασκευή, την Εγκατάσταση, την Λειτουργία και Συντήρηση συστημάτων

- Επεξεργασίας Βιομηχανικών ή Αστικών Υγρών Αποβλήτων (Μηχανική, Χημική, Βιολογική)

- Αφυδάτωσης Βιολογικών ή Χημικών Λασπών.

- -Αναερόβιας Επεξεργασίας και Παραγωγής Ενέργειας

- Κομποστοποίησης Οργανικών Στερεών.

Στην προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών.

Στην προμήθεια μικροοργανισμών για την βελτίωση της βιολογικής επεξεργασίας (LLMO Αμερικής).

Η E.C.C. έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην:

Κάντε Hover για περισσότερες πληροφορίες

Επέκταση ή αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα,

με στόχο την αποφυγή κατασκευής πρόσθετων δεξαμενών για:

προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας Νομοθεσίας

επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών

ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας

αύξηση της απόδοσης σε υπάρχοντα συστήματα

Ανάταξη και αποκατάσταση

της καλής λειτουργίας προβληματικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - βιολογικών καθαρισμών.

Τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση

της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων μετά την παράδοση

Τεχνολογίες επεξεργασίας των αποβλήτων

Κάντε Hover για περισσότερες πληροφορίες

Η ECC έχοντας τεράστια εμπειρία, εφαρμόζει κατά περίπτωση όλες τις μεθόδους επεξεργασίας, προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου σε σχέση:

Με το συγκεκριμένο απόβλητο

Με τις απαιτήσεις του αποδέκτη

Με τη χρήση και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων

Τον διαθέσιμο χώρο

Την ευαισθησία της περιοχής

Τον βαθμό αυτοματισμού

Η ECC έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην εφαρμογή των μεθοδων επεξεργασίας MBBR – MBR - Βιοπύργων – Εμβαπτιζόμενων Βιοφίλτρων - SBR κτλ. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται ιδιαίτερα για την επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό συστημάτων για την ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας Νομοθεσίας

H ECC σχεδιάζει και κατασκευάζει προκατασκευασμένες (packaged containerized ) μονάδες για μικρού ή μεσαίου μεγέθους αστικές ή βιομηχανικές εφαρμογές ή εργοτάξια.


Εφαρμογές


Η εταιρεία μας εφαρμόζοντας κατά περίπτωση τις βέλτιστες μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας, έχει σχεδιάσει κατασκευάσει ή αναβαθμίσει συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - βιολογικών καθαρισμών σε όλες τις παρακάτω κατηγορίες:

Η εταιρεία μας είναι μία από τις ελάχιστες Ευρωπαϊκές εταιρείες με τεράστια εμπειρία στον τομέα αυτό.

Επεξεργασία Βιομηχανικών Αποβλήτων - Βιολογικών καθαρισμών

Βιομη
χανίες Τροφίμων

Επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος ή ψαριών

Αρτοβιομηχανίες

Γαλακτοβιομηχανίες και Τυροκομεία

Βιομηχανίες παραγωγής χυμών και κομπόστας

Βιομηχανίες Κονσερβοποιίας

Βιομηχανίες Αναψυκτικών - Εμφιαλωτήρια - Ποτοποιΐες

Ζυθοποιΐες

Σφαγεία

Χοιροτροφεία

Βιομηχανίες Καλλυντικών

Βιομηχανίες Απορρυπαντικών

Χαρτοβιομηχανίες

Επεξεργασία χημικών και πετρελαίου

Και άλλα…..

Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Μεγάλες και μικρές πόλεις

Κονότητες

Ξενοδοχεία – Τουριστικές Μονάδες

Προκατασκευασμένες Μονάδες

Αναερόβια Επεξεργασία Οργανικών Αποβλήτων

Μονάδες βιοαερίου & παραγωγής ενέργειας για:

Βιομηχανικά απόβλητα

Κοπριά χοίρων – αγελάδων κλπ

Δημοτικά οργανικά απόβλητα

Επεξεργασία Νερών

Επεξεργασία πόσιμου νερού για Δήμους, Κοινότητες, Ξενοδοχεία και μικρότερες εφαρμογές

Επεξεργασία νερού για Βιομηχανικές χρήσεις

Επεξεργασία Βιολογικής Ιλύος

Αφυδάτωση ιλύος

Αποξήρανση ιλύος

Κομποστοποίηση

Κοπριά πτηνοτροφείων

Κοπριά χοιροτροφείων-αγελαδοτροφείων

Άλλα είδη οργανικής ιλύος

Μέλος των

Image

Η EuroConstruction Company έχει πιστοποιηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Διεθνές Ποιοτικό Πρότυπο - ISO 9001:2015

"Η εμπειρία μας στη διάθεση των πελατών μας"

EuroConstructionCompany S.A.

Επικοινωνία

Γραφεία - Εργοστάσιο

Δημοκρίτου 9, 19400 ΒΙ. ΠΕ. Κορωπίου 

Τηλ: + 30 210 7245 642 , +30 210 7245383 , +30 210 7245303

FAX: + 30 210 7223620

e-mail: info@ecc.com.gr

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3652701000

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μας.

Search