• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Υπηρεσίες Προς Μελετητές και Εργολήπτες.

Υπηρεσίες προς κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητές

 

-          Υποστήριξη για την επιλογή και σχεδιασμό της βέλτιστης τεχνοοικονομικής λύσης κατά περίπτωση

-          Υποστήριξη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου

-          Προμήθεια του εξοπλισμού σε ανταγωνιστικές τιμές

-          Κατασκευή και εγκατάσταση του εξοπλισμού από τα έμπειρα συνεργεία μας

-          Θέση σε λειτουργία του συστήματος

-          Τεχνική υποστήριξη μετά την παράδοση του έργου, βάση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου

-          Άμεση κάλυψη σε ανταλλακτικά και επισκευές

 

Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και χειρισμών του συστήματος από τα γραφεία μας, ή από όποια άλλη απομακρυσμένη τοποθεσία, με χρήση τηλεματικής.