• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Τομείς Δραστηριότητας

Κατασκευή Ειδικού Εξοπλισμού
Προκατασκευασμένες Μονάδες
Επεξεργασία Νερού και Επαναχρησιμοποίηση
Κομποστοποίηση
Διαχείριση Ιλύος
Αναερόβια Επεξεργασία Οργανικών Αποβλήτων
Αναερόβια Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
Τεχνολογίες Αερόβιας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων
Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων