• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Θεραπεία Προβληματικών Εγκαταστάσεων

Βασισμένοι στη βαθιά γνώση του αντικειμένου σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εμπειρία μας εγγυόμαστε την παροχή λύσεων και την ορθή λειτουργία οποιασδήποτε προβληματικής εγκατάστασης. Παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες , οι οποίες συμπεριλαμβάνουν μικροσκοπικό έλεγχο , διενέργεια αναλύσεων σε αναγνωρισμένα εργαστήρια , εκπαίδευση προσωπικού στην αναγνώριση προβλημάτων κλπ.