• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Τεχνολογίες Αερόβιας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Η μέθοδος της αερόβιας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος στον κόσμο και αφορά την χρήση αέρα (οξυγόνου), προκειμένου να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι αερόβιοι μικροοργανισμοί για την αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου (ρύπανση) που εμπεριέχεται σε αυτά. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως διάφορες τεχνολογίες αερόβιας επεξεργασίας. Οι πιο γνωστές και ευρέως εφαρμοσμένες είναι οι παρακάτω :

CASP   - Conventional Activated Sludge Process
SBRP   - Sequencing Batch Reactor Process
FFP      - Fixed Film Process (TF - SAFF - MBBR)
MBRP   - Membrane Bio Reactor Process

Όλες έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα, γιαυτό και εφαρμόζονται κατά περίπτωση και βάσει των αναγκών κάθε έργου ξεχωριστά.

Χάρη στην μακροχρόνια και τεράστια εμπειρία μας, έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάσουμε για εσάς την "ΒΕΛΤΙΣΤΗ" τεχνικοοικονομικά μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε δοκιμασμένες τεχνολογίες και προσαρμόζοντάς τες στις επιμέρους τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις σας. Στην λίστα των έργων καθώς και στα πιστοποιητικά καλής Παράδοσης από τους Πελάτες μας θα διαπιστώσετε ότι η Εταιρεία μας έχει εφαρμόσει και αναπτύξει όλες σχεδόν τις βιβλιογραφικά διαθέσιμες τεχνολογίες επεξεργασίας με μεγάλη επιτυχία, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν όλες τις παραμέτρους που αφορούν τον σωστό σχεδιασμό των έργων.