• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Συντήρηση Εξοπλισμού

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την Διαρκή Τεχνική Υποστήριξη και  συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας σας μέσω συμβολαίου Υποστήριξης και Συντήρησης , το οποίο περιλαμβάνει προγραμματισμένες  περιοδικές επισκέψεις των Τεχνικών μας βάσει προσαρμοσμένου πλάνου συντήρησης και συντήρηση / επισκευή του εξοπλισμού επι τόπου του έργου ή σε εξειδικευμένο μηχανουργείο μας