• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Προκατασκευασμένες Μονάδες

Προκατασκευασμένα συστήματα έτοιμα για λειτουργία.

Η εταιρία μας εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναπτύξει τον σχεδιασμό και την κατασκευή τυποποιημένων προκατασκευασμένων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων - λυμάτων εφαρμόζοντας μοντέρνες τεχνολογίες όπως τις MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), MBR (Membrane - Bio - Reactor), SBR (Sequencing Batch Reactor) και άλλες.

Πεδία εφαρμογής

Απομακρυσμένα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

- Εργοτάξια
- Παραθεριστικά κέντρα
- Στρατιωτικές μονάδες
- Ξενοδοχεία
- Συγκροτήματα κατοικιών
- Μικροί Δήμοι και Κοινότητες
- Βιομηχανικές εφαρμογές

Αναβαθμίσεις υπαρχουσών συμβατικών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

- Δήμοι / Κοινότητες
- Βιομηχανικές εφαρμογές

Πλεονεκτήματα

Ιδιαίτερα για περιπτώσεις όπου υπάρχει περιορισμός χώρου - χρόνου, πρόβλημα αδειοδότησης έργων Πολιτικού Μηχανικού, κλπ., οι προκατασκευασμένες μονάδες έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα :

- Γρήγορος χρόνος παράδοσης & εύκολη μεταφορά λόγω τυποποιημένων διαστάσεων
- Μικρός απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης
- Ελάχιστες απαιτήσεις για έργα Πολιτικού Μηχανικού
- Μηδενικός χρόνος εγκατάστασης - "Plug & Play"
- Δυνατότητα μεταφοράς των μονάδων και αξιοποίησής τους σε άλλο χώρο στο μέλλον
- Ελάχιστη απαίτηση παρακολούθησης από τον Πελάτη.
- Χαμηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας