• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Παρακολούθηση και Λειτουργία Μονάδων

H ECC συνάπτει συμβόλαια παρακολούθησης και   λειτουργίας συγκεκριμένου ή αορίστου χρόνου, με τα οποία διασφαλίζεται η καλή και αδιάλειπτη λειτουργία των μονάδων  μέσω συνεχών επισκέψεων από τους  έμπειρους και εξειδικευμένους Μηχανικούς και Τεχνικούς μας,  καθώς επίσης μέσω εγκατάστασης  συστημάτων 24ωρης παρακολούθησης με την χρήση SCADA και PLC τελευταίας τεχνολογίας.