• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Μυστικότητα

EuroConstruction Α.Ε. αναγνωρίζει και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτού του δικτυακού τόπου.

EuroConstruction Εταιρεία SAcollects δεν προσωπικές πληροφορίες για άτομα εκτός εάν ρητά και εν γνώσει τους παρείχαν από τέτοια άτομα (όπως η εθελοντική υποβολή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη λίστα Ενημέρωση ειδήσεων e-mail μας). EuroConstruction Α.Ε. δεν θα ανταλλάξει, πωλήσει, ή να νοικιάσετε προσωπικά στοιχεία αλλά μπορεί να συλλέξει ή να προμηθεύσει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με το site και των χρηστών και σε άλλα μέρη. Αυτός ο δικτυακός τόπος καταγράφει τις διευθύνσεις IP, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του επισκέπτη, τον τύπο του browser λογισμικού που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, καθώς και τις σελίδες προσβάσιμο από τον επισκέπτη. EuroConstruction Α.Ε. χρησιμοποιεί τα συγκεντρωτικά δεδομένα για να εκτελέσουμε στατιστικές αναλύσεις των συλλογικών χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς των επισκεπτών μας και για τη μέτρηση της συνολικής δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών και των συμφερόντων όσον αφορά συγκεκριμένες περιοχές της ιστοσελίδας.