• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Κατασκευή Ειδικού Εξοπλισμού

Δραστηριοποιούμενοι στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος από το 1978 και έχοντας εγκαταστήσει και λειτουργήσει εκατοντάδες μονάδες επεξεργασίας, εφαρμόσαμε την πρακτική και "επί του έργου" μεγάλη εμπειρία μας, στην κατασκευή εξειδικευμένου εξοπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα.

Έτσι λοιπόν πετύχαμε να κατασκευάζουμε εξοπλισμό που να :

α. Είναι υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας.
β. Προσφέρει μεγάλη απόδοση σε συνδιασμό με οικονομική λειτουργία.
γ. Είναι ασφαλής & εύκολος στη λειτουργία του.
δ. Απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια και κόστος για την συντήρησή του και πάνω απ' όλα, να εγγυάται τον μεγάλο χρόνο ζωής στις δύσκολες, πραγματικές συνθήκες λειτουργίας

ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

Επεξεργασία Νερού για Αστική Χρήση.Εξοπλισμός Δεξαμενών Καθίζησης Επεξεργασία Νερού για Αστική Χρήση.Ανοξείδωτες Κατασκευές  Επεξεργασία Νερού για Αστική Χρήση.Αυτοκαθαριζόμενες Εσχάρες Επεξεργασία Νερού για Αστική Χρήση.Μονάδες Επίπλευσης ( DAF )  Επεξεργασία Νερού για Αστική Χρήση.Ανοξείδωτοι Λιποσυλλέκτες