• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Καριέρα

19/5/2017: Ζητείται έμπειρος Μηχανικός σε εγκαταστάσεις λυμάτων – αποβλήτων (Υπεύθυνος Έργων).

Απαραίτητα αποδεδειγμένη εμπειρία, με προϋπηρεσία στον Τομέα αυτό.

Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail info@ecc.com.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2107245642, Υπόψη κου. Πάνου Κώτση»