• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων

Βιομηχανικά υγρά απόβλητα θεωρούνται τα υγρά εκείνα τα οποία δημιουργούνται κατά την παραγωγική διαδικασία ως υποπροϊόν βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας, που συνήθως περιέχουν και υπολείμματα των υλών που χρησιμοποιούνται.

Βασικό χαρακτηριστικό των βιομηχανικών αποβλήτων είναι η διαφορετικότητα όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών προς επεξεργασία ακόμα και μεταξύ ιδίων βιομηχανιών, μια που τα χαρακτηριστικά αυτά επιρρεάζονται άμεσα από πολούς παράγοντες όπως η κατανάλωση νερού ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος, οι πρώτες ύλες οι οποίες είναι διαθέσιμες, η παραγωγική διαδικασία κτλ.

Η εταιρεία μας, εγγυάται τον σχεδιασμό της «ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ» τεχνοοικονομικά μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η οποία θα αντιπροσωπεύει άμεσα τις ανάγκες του Πελάτη μας, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία :

- Την πολύχρονη εμπειρία μας στο αντικείμενο και σε όλες τις βιομηχανικές εφαρμογές.
- Την επιλογή μεταξύ όλων των σύγχρονων μεθόδων τεχνολογιών επεξεργασίας, οι οποίες επιλέγονται από τους έμπειρους μηχανικούς μας κατά περίπτωση.
- Την δυνατότητα πιλοτικών δοκιμών και προσομοιώσεων σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία αναγνωρισμένων και αξιόπιστων εξειδικευμένων χημικών εργαστηρίων, τα οποία εξασφαλίζουν τον ορθό και ασφαλή σχεδιασμό καθώς και την επιτυχημένη και μακρόχρονη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας.
- Την πρόβλεψη μελλοντικών αναβαθμίσεων ή επεκτάσεων εγκαταστάσεων λόγω της εφαρμογής αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών ή αύξησης της παραγωγικής ικανότητας των μονάδων.

Η λίστα των έργων μας περιέχει μονάδες που έχουμε εγκαταστήσει με μεγάλη επιτυχία σε όλες τις βιοτεχνικές & βιομηχανικές εφαρμογές όπως για παράδειγμα σε :

Φάρμες και σφαγεία
Βιομηχανία Τροφίμων
Επεξεργασία κρέατος, ψαριών
Γαλακτοβιομηχανίες και Τυροκομεία
Χυμοποιία - Ζυθοποιίες
Επεξεργασία Μετάλλου
Καλλυντικά
Απορρυπαντικά
Χαρτοβιομηχανίες
Επεξεργασία χημικών και πετρελαίου

και πολλά άλλα……