• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Αστικά ή οικιακά λύματα ονομάζονται τα υγρά προς επεξεργασία τα οποία προέρχονται κυρίως από τον ανθρώπινο μεταβολισμό (κατοικίες) ή και διάφορες άλλες αστικές/εμπορικές δραστηριότητες όπως σχολεία και πανεπιστήμια, δημόσιες επιχειρήσεις, χώροι εργασίας, τουριστικές μονάδες κτλ. Η επεξεργασία τους περιλαμβάνει συνήθως συγκεκριμένες φάσεις, όπως για παράδειγμα φυσική, χημική και βιολογική επεξεργασία, με σκοπό την απομάκρυνση των φυσικών, χημικών και βιολογικών ρύπων που εμπεριέχονται σε αυτά. Η εταιρία μας μπορεί να προσφέρει διαφορετικές ευέλικτες λύσεις, οι οποίες μπορούν να συνδυάσουν την υψηλή απόδοση και ασφάλεια επιτυγχάνοντας συγχρόνως και τα επιθυμητά αποτελέσματα με τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Πεδίο εφαρμογής:

Πόλεις, Δήμοι, Κοινότητες, Χωριά
Τουριστικές περιοχές
Ξενοδοχεία
Προκατασκευασμένες μονάδες για συγκροτήματα κατοικιών

Ιδιαίτερα για περιπτώσεις όπου υπάρχει περιορισμός χώρου, χρόνου, πρόβλημα αδειοδότησης έργων Πολιτικού Μηχανικού, κλπ., η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και διαθέτει Compact, προκατασκευασμένες μονάδες οι οποίες έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα :

- Ελάχιστες απαιτήσεις για έργα Πολιτικού Μηχανικού
- Αξιοποίηση των διαθέσιμων μοντέρνων τεχνολογιών για περιορισμό του απαιτούμενου χώρου εγκατάστασης.
- Γρήγορος χρόνος παράδοσης
- Μηδενικός χρόνος εγκατάστασης (plug & play)
- Δυνατότητα μεταφοράς των μονάδων και αξιοποίησής τους σε άλλο χώρο στο μέλλον
- Ελάχιστη απαίτηση παρακολούθησης από τον Πελάτη.
- Χαμηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας

Οι προκατασκευασμένες μονάδες μας συνιστούν την ιδανική λύση για μικρούς Δήμους και Κοινότητες όπου δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με κεντρική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Δείτε την λίστα αναφορών μας και τα πιστοποιητικά καλής παράδοσης από τους Πελάτες μας.