• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Επέκταση & Αναβάθμιση εν λειτουργία μονάδων

Σε περιπτώσεις επεκτάσης ή αναβάθμισης μονάδων, η πάνω από 35 χρόνια εμπειρία μας στον χώρο σε συνδυασμό με την εφαρμογή δοκιμασμένων και αξιόπιστων τεχνολογιών εγγυάται τη βέλτιστη Τεχνικά και Οικονομικά λύση για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Νέας Νομοθεσίας..