• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Εκπαίδευση Μηχ. & Χειριστών των μονάδων

H σωστή εκπαίδευση των υπεύθυνων Μηχανικών και  Χειριστών της μονάδας, είναι μια από τις βασικότερες συνθήκες καλής λειτουργίας. Η ECC παρέχει τη   δυνατότητα διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας μιας , τριών  ή πέντε ημερών, στη διάρκεια των οποίων οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις  με επισκέψεις σε μονάδες κτλ.