• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Διαχείριση Ιλύος

Η διαχείριση λάσπης μπορεί να αποτελεί ένα πολύ δύσκολο και σημαντικό πρόβλημα καθώς κάθε χρόνο οι σχετικοί περιβαλλοντικοί Κανονισμοί γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί, ενώ συγχρόνως το κόστος επεξεργασίας και διάθεσης της λάσπης είναι σημαντικό.

Η E.C.C. μπορεί να επιλέξει και να παρέχει στους πελάτες της πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις ανά περίπτωση, σχετικά με :

Αφυδάτωση ιλύος

Τεχνικά άρτιες και ευέλικτες λύσεις για την αφυδάτωση βιολογικών και χημικών λασπών, σε ποσοστό έως 30% DS. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο  θέμα.

Αποξήρανση ιλύος

Πρωτοποριακές λύσεις για Δήμους και Κοινότητες για την περαιτέρω ξήρανση των αφυδατωμένων βιολογικών λασπών, σε ποσοστό έως 95%, με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας. (Τεχνολογία IST Anlagenbau GmbH)

Κομποστοποίηση ιλύος και μονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και λιπασμάτων

Τεχνικά άρτιες και ευέλικτες λύσεις για την αφυδάτωση βιολογικών και χημικών λασπών, σε ποσοστό έως 30% DS. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο  θέμα.