• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Αναερόβια Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

Η μέθοδος της αναερόβιας επεξεργασίας, είναι μια εναλλακτική μέθοδος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων κατά την οποία η αποδόμηση των οργανικών στοιχείων πραγματοποιείται απουσία οξυγόνου. Σε αντίθεση με την αερόβια επεξεργασία, το βασικό παράγωγο της αναερόβιας είναι το μεθάνιο CH4 (αντί του CO2).

Κύρια πλεονεκτήματα της αναερόβιας επεξεργασίας είναι:

- Ο μικρός απαιτούμενος χώρος σε σύγκριση με άλλες μεθόδους
- Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Η μικρή παραγωγή βιολάσπης
- Η δυνατότητα εκμετάλευσης του παραγόμενου βιοαερίου καθώς και των παραγόμενων βιολασπών.

Αντιθέτως, τα κύρια μειονεκτήματα είναι :

- Το μεγάλο κόστος επένδυσης.
- Η ευαισθησία της μεθόδου σε αλλαγές της ποιότητας των αποβλήτων προς επεξεργασία (κυρίως σε βιομηχανικά απόβλητα).
- Ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη της αναερόβιας βιομάζας άρα και για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων επεξεργασίας.
- Ο μεγάλος χρόνος ανάταξης του συστήματος επεξεργασίας μετά από οργανικό ή τοξικό σόκ.
- Ο βαθμός απόδοσης αναφορικά με το ποσοστό μείωσης του οργανικού φορτίου
- Η απαίτηση σε εξειδικευμένα μέτρα και υποδομή όσον αφορά την ασφάλεια εργασίας και υγιεινή των εργαζομένων, λόγω της έκλυσης στην ατμόσφαιρα επικίνδυνων αερίων όπως μεθάνιο, υδρόθειο κα.

Λόγω των παραπάνω πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, η αναερόβια επεξεργασία (αναερόβια χώνευση) χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις όπου το αρχικό οργανικό φορτίο που θα πρέπει να επεξεργαστεί είναι αρκετά υψηλό, έτσι ώστε να απαιτεί αρκετά μεγάλη ενέργεια καθώς και όγκο δεξαμενών σε περίπτωση χρήσης οποιασδήποτε αερόβιας μεθόδου.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ

- Η επεξεργασία βιολασπών από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ή αποβλήτων
- Βιομηχανία παραγωγής γάλατος
- Ζυθοποιίες
- Χυμοποιείες κ.α

Η εταιρεία μας, έχοντας αρκετή εμπειρία στο αντικείμενο αλλά και λόγω των πολυετών συνεργασιών μας με εξειδικευμένους Οίκους του εξωτερικού, είναι σε θέση να σας προσφέρει την πλέον εγγυημένη και ανταγωνιστική πρόταση, δίνοντας λύσεις στην βάση "έργο με το κλειδί στο χέρι".