• Σύγχρονo Εργοστάσιο Κατασκευών

 • Επεξεργασία Νερού

 • Αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας

 • Εμπειρία εφαρμογής όλων των μεθόδων επεξεργασίας

 • Προκατασκευασμένες  (Compact Containerized) Μονάδες MBR

 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων
  MBR
 • Ευέλικτες προκατασκευασμένες μονάδες αποβλήτων - υδάτων

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

 • Σύγχρονες τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων νερών

 • Προκατασκευασμένες (Compact ) Μονάδες MBR

 • Επέκταση - αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων

   

Αναερόβια Επεξεργασία Οργανικών Αποβλήτων

Η αναερόβια επεξεργασία στερεών οργανικών αποβλήτων, είναι μία  μέθοδος αναερόβιας επεξεργασίας, όπου με τη βοήθεια βακτηριδίων υπό αναερόβιες συνθήκες (απουσία οξυγόνου) αποδομούνται οι οργανικές ενώσεις που εμπεριέχονται στα απόβλητα με κύριο στόχο την παραγωγή της μεγίστης δυνατής ποσότητας βιοαερίου και την περαιτέρω αξιοποίησή του για την παραγωγή ενέργειας.

Χρησιμοποιείται συχνά ως μέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων που προέρχονται από τον πρωτογενή τομέα, όπως π.χ χοιροστάσια, βουστάσια, αγροτικές καλλιέργειες κτλ.

Οι αναερόβιοι αντιδραστήρες σχεδιάζονται για να προσφέρουν συνήθως μεγάλο χρόνο παραμονής των αποβλήτων σε αυτούς (>25 ημερών), ενώ τα οργανικά στερεά με τα οποία φορτίζονται έχουν περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία (D.S) από 5-10%.

Η σωστή ομογενοποίηση (ανάδευση) των αποβλήτων καθώς και η διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών (pH, T) για την αναερόβια επεξεργασία  μέσα στον αντιδραστήρα, είναι τα κλειδιά για την λειτουργία μιας πετυχημένης μονάδας.

Τα υποπροϊόντα της αναερόβιας επεξεργασίας σε αυτήν την περίπτωση είναι τρία (3) :

α. Το βιοαέριο, όπου ανάλογα με την παραγόμενη ποσότητα του εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησής του σε πολλές εφαρμογές  (πράσινη ενέργεια) όπως π.χ η παραγωγή ατμού, η θέρμανση νερού, καύση σε μονάδες CHP κλπ

β. Η βιολάσπη, όπου μετά την επεξεργασία της (αφυδάτωση ή ξήρανση), είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως υλικό για βιολύπανση ή με περαιτέρω επεξεργασία ως λίπασμα.

γ. Το υγρό κλάσμα, το οποίο παράγεται από την αφυδάτωση της βιολάσπης και συνήθως πρέπει να επεξεργαστεί περαιτέρω σε μονάδα αερόβιας επεξεργασίας προτού διατεθεί πίσω στο περιβάλλον 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΗ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΣ.